Vriend van AEGEE

AEGEE-Utrecht is dé Europese studentenvereniging in Utrecht. Met meer dan 300 leden organiseert AEGEE-Utrecht elk jaar weer vele activiteiten. Het gaat hierbij om activiteiten gericht op gezelligheid, reizen en zelfontwikkeling, zoals internationale congressen, liftwedstrijden en een wekelijkse borrel.

Wat is AEGEE?

AEGEE-Utrecht is lid van het netwerk AEGEE-Europe, de grootste interdisciplinaire studenten verenigingen van Europa. AEGEE-Europe vertegenwoordigt 13.000 studenten, actief in meer dan 200 Europese studentensteden, in 40 landen in Europa die een grote culturele variëteit laten zien. AEGEE is een ‘non-profit’ organisatie die niet verbonden is aan een politieke partij. Alle projecten en activiteiten zijn gebaseerd op de vrijwillige inzet van haar leden.

AEGEE is een organisatie die zich sterk inzet voor maatschappelijk relevante thema’s. Zo zet de vereniging zich in voor het promoten van een Europa zonder vooroordelen, het creëren van een open en tolerantie samenleving, het ondersteunen van democratie en mensenrechten, grensoverschrijdende samenwerking en een Europese dimensie in onderwijs. De leden van AEGEE-Utrecht zijn betrokken bij Europese, maatschappelijke thema’s en zijn gemotiveerd om deze op de kaart te zetten en te bediscussiëren.

Wat kunt u bijdragen?

Om mee te helpen aan het mogelijk maken van alle activiteiten die door AEGEE-Utrecht worden georganiseerd kunt u Vriend van AEGEE worden. Als Vriend van AEGEE verbind je je aan de vereniging door AEGEE toestemming te geven jaarlijks een bedrag (van tenminste €10,00) van uw rekening af te schrijven. Naast dat u bijdraagt aan het verbeteren van onze activiteiten heeft u als Vriend van AEGEE ook recht op het volgende:

Draagt u de vereniging een warm hart toe, word dan nu Vriend van AEGEE door op deze link te klikken!