Word lid

We willen je graag welkom heten bij AEGEE-Utrecht. Lid worden kost maar 60 euro per jaar en is verder geheel vrijblijvend. Als je na 1 februari lid wordt betaal je het eerste jaar zelfs maar 30 euro.

Dit formulier is ook een doorlopende SEPA machtiging waarmee de contributie in de loop van het jaar zal worden afgeschreven. Voordat dat gebeurt sturen we nog een aankondiging zodat het je nooit kan verrassen.

Wie ben je?
Waar woon je?
Hoe kunnen we je bereiken?
Hoe betaal je?

Wat studeer je?

Door ondertekening van dit formulier machtig je hierbij AEGEE-Utrecht (Rabobank NL25 RABO 039.46.80.383) om de jaarlijkse verschuldigde contributie van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven, tot schriftelijke wederopzegging. Opzeggen van het lidmaatschap voor een volgend collegejaar moet vóór 1 augustus worden gedaan. Als je het niet eens bent met de afschrijving, heb je 8 weken de tijd om je giro- of bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.