Promotie

Deze commissies zijn het gezicht van de vereniging naar buiten. Het doel is nieuwe leden werven, de naamsbekendheid verbeteren, en uiteindelijk om die nieuwe leden zich ook thuis te laten voelen bij de vereniging. Deze commissies komen met de gekste ideeën.

UITcie

PromoCie

Er zijn een paar verenigingen die menig Utrechtse student kent. Met AEGEE hebben we deze status helaas nog niet bereikt. De promocommissie verzorgt door het jaar heen de promotieacties van AEGEE-Utrecht, voor meer naamsbekendheid van onze vereniging. Verder is de PromoCie ook verantwoordelijk voor de promotie van AEGEE-Utrecht tijdens de Utrechtse Introductie Tijd in augustus. De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is de introductie week voor alle aankomende eerstejaars studenten die kennis komen maken met de stad Utrecht en wat zij allemaal te bieden heeft op het gebied van studentenverenigingen. Een belangrijke commissie die moet zorgen voor nieuwe leden en herkenbaarheid in Utrecht.