Leden-only ALV algemeen

Ondersteunend

Het bestuur kan op sommige punten zeker ondersteuning gebruiken, zoals de kennis van de Webcie over de ICT, de ervaring van de RvA over het besturen van een vereniging en natuurlijk is een kascommissie ook onmisbaar!

WebCie

De WebCie is een commissie die zich bezig houdt met de computers en de software op de office, maar ook met de website. Het bestuur kan altijd bij hen terecht voor alle ICT vragen.

KasCo

Binnen elke vereniging dient er controle te worden uitgeoefend op de financiën, zo ook binnen AEGEE. Dit is de taak van de KasCo, dat het werk van de penningmeester controleert, en een paar keer per jaar de boekhouding grondig nagaat. Om in deze commissie te komen dien je jezelf kandidaat te stellen op de wisselALV in augustus.

Raad van Advies

Deze raad van wijze mensen is bedoeld om het bestuur bij te staan en advies te geven. De mensen in de RvA zijn dan ook meestal oud-bestuursleden die hun eigen ervaringen met het huidige bestuur kunnen delen en die snappen waar je als bestuur tegenaan kunt lopen. Om in de RvA plaats te nemen moet je je kandidaat stellen op de wisselALV, net zoals bij de kascommissie. Als extra bijkomstigheid mag je als RvA-lid in geen enkele AEGEE-Utrecht commissie actief zijn.