Vriend van AEGEE

Fijn dat u Vriend van AEGEE wilt worden! U kunt dit doen door het onderstaande formulier in te vullen. Afmelden voor Vriend van AEGEE kan door een mailtje te sturen naar info@aegee-utrecht.nl met vermelding van uw naam en de jaarlijkse bijdrage.


Door op bevestigen te klikken, machtigt u AEGEE-Utrecht (Rabobank 39.46.80.383) het bovenstaand bedrag van uw giro/bankrekening af te schrijven. Deze machtiging loopt door tot verzending van schriftelijke wederopzegging voor 1 augustus. U wordt een maand voor de uiterlijke uitschrijfdatum via e-mail op de hoogte gesteld van de uitschrijfdatum. 

Wanneer is het?

Per academisch jaar

Vul dit formulier in om je op te geven voor deze activiteit. Nadat je bevestigt ontvang je een e-­mail met daarin een link waarmee je je inschrijving definitief maakt. Dit formulier is een eenmalige SEPA machtiging.

Wie ben je?

Hoe betaal je?

Door op bevestigen te drukken machtig je AEGEE-­Utrecht (Rabobank 39.46.80.383) het bovengenoemde bedrag eenmalig van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. Als je het niet eens bent met de afschrijving heb je acht weken de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Incassant ID: NL85ZZZ404807870000.  Let op: nadat je je deelname bevestigd hebt, is afmelden niet meer mogelijk.